Brook Preloader

Statut

Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie pod nazwą „Polskie Stowarzyszenie Kreatywności”, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Stowarzyszenie może współpracować z instytucjami i organizacjami zagranicznymi.

§ 2

Stowarzyszenie może tworzyć struktury terenowe według zasad określonych w niniejszym Statucie.

§ 3

Stowarzyszenie może należeć i współpracować z krajowymi i z międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze.

§ 4

Stowarzyszenie może przyznawać odznaczenia honorowe, nagrody, wyróżnienia i stypendia osobom fizycznym i prawnym wybitnie zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 5

1. Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest organizowanie wszelkich działań naukowych i edukacyjnych ukierunkowanych na twórczy rozwój człowieka w ciągu całego jego życia w kontekście jego działań społecznych i indywidualnych.
2. Ponadto celem Stowarzyszenia jest:

 • stworzenie kompetentnej kadry trenerów i supervisorów, którzy będą rekomendowani przez Stowarzyszenie do podejmowania działań edukacyjnych na terenie Polski
 • organizowanie zjazdów szkoleniowych, konferencji, szkoleń, zjazdów i warsztatów dla członków Stowarzyszenia i osób postronnych w ramach realizacji celów statutowych.
 • wydawanie i rozpowszechanianie czasopism, broszur, materiałów szkoleniowych i książek dotyczących celów działalności Stowarzyszenia
 • organizowanie, inicjowanie i wspieranie wszelkich form edukacji prowadzonej według zasad psychopedagogiki twórczości dla dzieci młodzieży i dorosłych w szczególności w następujących formach: przedszkoli, szkół, studiów, studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i innych
 • wspieranie edukacji nauczycieli i studentów
 • działanie na rzecz rozwoju demokracji i postaw obywatelskich dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • edukacja społeczeństwa w obszarze wiedzy o niepełnosprawnych obywatelach oraz pomoc osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.
 • prowadzenie szkoleń w celu zmniejszenia bezrobocia.

3. Działania polegające na „organizowaniu, inicjowaniu i wspieraniu wszelkich form edukacji prowadzonej według zasad psychopedagogiki twórczości dla dzieci młodzieży i dorosłych w szczególności w następujących formach: przedszkoli, szkół, studiów, studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i innych” podlegają Zarządowi Głównemu, który decyduje o ich powołaniu i zasadach działania zgodnie z obowiązującymi odpowiednio ustawami oraz nadzoruje ich działalność.
4. Wszystkie wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu formy działania mają prawo posługiwania się nazwą Stowarzyszenia z dodanym członem nazwy odpowiednim do charakteru ich działalności.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie warsztatów, kursów, seminariów, superwizjii, konferencji naukowych i innych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie określonym przez cele na terenie placówek własnych i innych,
 • udzielanie rekomendacji i uznanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach psychopedagogiki twórczości i dziedzin pokrewnych według zasad ustalonych odrębnym regulaminem wewnętrznym,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, szkoleniowej, badawczej i naukowej,
 • współpraca i wymiana doświadczeń z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, placówkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą,
 • propagowanie zasad wychowawczych opisanych w zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i wydanych przez WSiP programach wychowawczych: „Porządek i Przygoda. Lekcje twórczości.” i „Żywioły. Lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym.”
 • inicjowanie podobnych form działań wychowawczych w innych miejscowościach,
 • organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w połączeniu z zajęciami realizującymi cele statutowe,
 • prowadzenie działalności gospodarczej, której dochody przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare